Datu aizsardzība un privātuma politika
Ikviens un visi SIA "XXXXXXXX", reģ. Nr. XXXXXXXX, jur. adrese XXXXXXXXX, Rīga, LV-XXXXXX (tālāk tekstā VIETNES PĀRVALDNIEKS) elektronisko sakaru vietnes e-inventarizacija.lv apmeklētāji apstiprina VIETNES PĀRVALDNIEKU kā savu personas datu apstrādātāju, un piekrīt, ka dati var tikt vākti, reģistrēti, ierakstīti, uzglabāti, kārtoti, pārveidoti, izmantoti, pārsūtīti un izplatīti, bloķēti vai dzēsti atbilstoši Latvijas Republikas izdotajam Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Datu apstrādātājs ir SIA "XXXXXXXX", juridiskā adrese XXXXXXXX iela X, Rīga, LV-XXXXXX.
Personas dati, kurus apstrādā VIETNES PĀRVALDNIEKS, ir tikai dati, kurus sniedz vietnes apmeklētājs, norādot informāciju darba pieteikumam. Vienīgais un patiesais personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt VIETNES PĀRVALDNIEKA elektronisko sakaru vietnes e-inventarizacija.lv darbību un datu uzkrāšanu par potenciāli nodarbinātajām personām, kā arī informēt potenciāli nodarbinātās personas par darba pieteikuma izskatīšanas rezultātiem.
Darba pieteikumā ievadītā informācija tiek saglabāta 180 dienas. Vietnes apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt iesniegtās informācijas dzēšanu jebkurā laikā, rakstot uz e-pastu privatums@e-inventarizacija.lv
VIETNES PĀRVALDNIEKS ir tiesīgs uz darba pieteikumā norādīto e-pasta adresi elektroniski nosūtīt informāciju, kā arī sazināties ar potenciāli nodarbināto personu pa norādīto tālruni.
Made on
Tilda